News

ЕФИС – Француска градинка создадена според педагошки модел

Француската градинка е создадена според педагошки модел и не е од згрижувачки карактер.  Таа ја вклучува првата фаза т.н фаза на рано учење која им овозможува на учениците да ја изградат основата која понатаму ќе биде проширена во основното училиште и која ќе им овозможи пристап кон тријазичноста на крајот од нивното учење во ЕФИС, […]

ЕФИС – Основно училиште акредитирано од Министерството за образование на Р.Франција

Основното училиште прима деца на возраст од 6 до 11 години. Покрај на расудувањето и интелектуалната рефлексија се придава значење и на набљудувањето, истражувањето, смислата за уметност, моториката и спортот, креативноста. Наставата се одвива на француски јазик и е во согласност со програмата на Министерството за образование на Република Франција.

Како се одвива наставата во EFIS? – Проф. Мира Скендерова-Атанасовска

Мира – нашата професорка по англиски јазик ќе ни каже зошто е важно децата да учат на повеќе јазици.