ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ
ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Предметната настава со четири години школување: шесто, седмо, осмо и детето одделение е продолжение  на  одделенската настава .

Предметната настава има за цел:

  • Зајакнување  на  усвојувањето на основните  знаења со комбинирање на теоретско и практично учење
  • Земање во   предвид  на специфичностите на секој ученик за да се  овозможи успех на сите
  • Да им се дадат  на  учениците нови вештини прилагодени на денешниот свет
  • Да се направи училиштето(предметната настава)  место на развој  и изградба на граѓанското образование , заедница каде што  индивидуалното искуство и заедничките  активности се на прво место.

College 3

College 1