Appercu general

ЕФИ Скопје

ЕФИС е основано во 1999 година. Француското интернационално училиште во Скопје сега има 96 ученици (градинка и основно образование).
Училиштето е сместено во зграда и се наоѓа во градска средина , близу до центарот на градот, во општина Карпош, каде се наоѓаат сите меѓународни училишта во Македонија и нуди погодни услови за развој и учење на секој ученик.

ГЛАВНИ ВРЕДНОСТИ

Француското училиште е основано на францускиот јазик, култура и образовни програми.

Меѓународно училиште каде повеќејазичноста, културната размена, отвореноста кон светот и дијалогот ги водат човечките односи.

Училиште во кое се учи и каде целата образовна заедница (наставници, ученици, родители) постојано се труди за да го усоврши педагошкиот модел.

МИСИИ И ОБРАЗОВНИ ВРЕДНОСТИ

Столбот на интелектуалното и социјалното развивање е пренесувањето на основни знаења и општа култура на нашите деца.
Развивање на основните квалитети како желбата за учење, строгоста, креативноста, критичкиот дух и љубопитноста.
Насочување на децата кон богатствата на светот учејќи ги од најмала возраст да зборуваат на повеќе јазика и на културна размена.
Вреднување на талентираноста.