Appercu general

ОПШТ ПРЕГЛЕД

ЕФИС е основано во 1999 година. Француското интернационално училиште во Скопје сега има 96 ученици (градинка и основно образование).

ПЕДАГОШКИ МОДЕЛ

Образование според француските програми

Нашето училиште има слично образование како училиштата во Франција кое е водено од наставници назначени од Француското министерство за образование.

Modele pedagogique

Maternelle

Maternelle

de 2 à 6 ans

Elementaire-

Elémentaire

de 6 à 11 ans

College-

Collège

de 11 à 15 ans