Развивањето на училиштето од самото создавање е поддржано од бројни институции. Денес главни партнери на ЕФИС се:

1. L’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger

2. Ambassade de France à Skopje

3. L’Institut Français de Skopje

4. Nikob