ЕФИ Скопје

Од своите почетоци Француското интернационално училиште од Скопје постојано се развива.

Во градинка примаме деца од две години. Потоа децата може да го продолжат своето образование во нашето основно училиште до деветто одделение. Од оваа година предметната настава е акредитирана од Француското министерство за образование. Досега веќе неколку години училиштето беше акредитирано до петто одделение.

ЕФИС има за цел на секој ученик да му овозможи да стане иден примерен граѓанин. Ние сакаме да го поврземе образовниот успех со самостојното развивање на децата за да станат идни одговорни возрасни личности. Нашето училиште го бара тоа.

Воедно ги поврзуваме вештините и знаењата од француската програма и развивањето на француската култура со убавините на Македонија.

Како надополнување на француската програма се изучуваат и македонскиот и англискиот јазик. нашата девиза е „едно училиште, три јазика“.

ЕФИС  им овозможува на вашите деца да стекнат вредности на почит и солидарност, да бидат слободоумни и трудољубиви. Дополнително, им овозможува услови за  одличен  успех , што ќе им обезбеди на вашите деца  француска диплома, признаена во целиот свет.

Примерно однесување , барање на знаење , одличен успех: одржување во континуитет  на условите за успех и развој на сите наши ученици, без исклучок, е основата на нашата дејност – да ги направиме идни граѓани на светот: слободни, самоуверени и просветлени.

Пјер ЖИМЕНЕЗ,
Директор на ЕФИС