За време на училишните распусти  се нуди рекреативен центар. Овој рекреативен центар се реализира  од училишениот  персонал. Се работи на француски и на македонски јазик. Активностите што се нудат зависат од бројот на ученици и периодот  во годината  така се одвива  во затворен  или на отворен простор..

Во утринските часови, грижата за децата почнува од 07:30 до 08:20 часот и почеток на часовите. Во тоа време, учениците можат да појадуваат во училиштето.

По часовите, во 15:30 часот, се нуди и дневен престој до 18 часот. Учениците исто така можат да имаат закуска во ова време.

Покрај тоа, се нудат неколку денови воннаставни активности. Учениците од  ЕФИС, во мали групи, можат да имаат  часови по шах што ги даваат македонските мајстори. Овие групи се ограничени на 14 деца за да може наставникот да биде што е можно поефикасен. Секој ученик учи на свое ниво од почетник до напреден.

Часовите  за програмирање со Лего се одржуваат исто така во EFIS. На ист начин, мала група учи да ги организира,  замислува, создава и гради своите проекти.

Centre de loisirs 1

Centre de loisirs 2

Centre de loisirs 3