Прием на учениците   од 07:30 до 08:20 часот и почеток на часовите. Во тоа време, учениците можат да појадуваат во училиштето.

По часовите, после  15:30 часот, се нуди дневен престој до 18 часот. Учениците во тоа време  можат да имаат ужина.

Покрај тоа, неколку дена  има воннаставни активности. Учениците на ЕФИС, во мали групи, можат да  имаат часови по шах што ги даваат македонските  шах мајстори. Овие групи се ограничени на 14 деца за да може наставникот да биде што е можно поефикасен. Секој ученик учи на свое ниво од почетен  до напреден степен .

Курсевите за програмирање со Лего се одржуваат исто во  EFIS. На ист начин, мала група учи да ги прави своите конструкции. Тие замислуваат, создаваат и градат свои проекти.

ACTIVITÉS PROPOSÉES

Карате

Theatre

Tеатар

Robotics-for-kids-STEM-EFIS

Роботика

Chorus

Училишен хор

Judo

Џудо

Chess

Шах

Help with homework

Помош при домашни задачи

Young Engineers Macedonia

MISSIONS & VALEURS ÉDUCATIVES

Transmettre à chacun de nos élèves un corpus de savoirs fondamentaux et une culture générale, piliers du développement intellectuel et social.
Développer des qualités fondamentales telles que le goût d’apprendre, le sens de la rigueur, la créativité, l’esprit critique et la curiosité.
Ouvrir nos élèves sur les richesses du monde en les confrontant dès le plus jeune âge à la pratique des langues et aux échanges interculturels.
Valoriser toutes les formes de talents.