ПОСЛЕ НАСТАВАТА

Прием на учениците од 07:30 до 08:20 часот и почеток на часовите. Во тоа време, учениците можат да појадуваат во училиштето.

РЕКРЕАТИВЕН ЦЕНТАР

За време на училишните распусти се нуди рекреативен центар. Овој рекреативен центар се реализира од училишениот персонал.

Centre de loisirs 4