15 years of the French Kindergarden in Skopje

Француската градинка во Скопје одбележува 15 години постоење како прва приватна градинка во Македонија. Досега, низ специјалниот и висококвалификуван воспитно – образовен процес на градинката поминале над 1.000 деца. „Во текот на сите овие 15 години, уште од самиот почеток до денес, нашата цел остана непроменета – квалитетен и креативен пристап до воспитување и образувањето…