Farma

Посетата на фарма

Посетата на фарма е особено богата активност која им нуди на учениците од градинката да се запознаат со начинот на живот на домашните животни и нивната врска со луѓето. За да ги разликуваат различните животни на фармата, учениците ќе бидат водени за време на следниве активности: разлика помеѓу домашни и диви животни, идентификација на живеалиштето на животните, нивната храна…. Голема благодарност…