Излез во Зоолошката градина

Излез во Зоолошката градина на учениците од Прва Мала/Мала Група и Средна Група од француската градинка. Под убавото сонце, тие уживаа во средбата со животните кои беа работени во градинката.