Францускиот е тежок јазик? Не, навистина!ent!

Во вторникот на 14 мај 2019, студентите од Прва и Втора година од Катедрата за романски јазици и книжевност и од Катедрата за превод и толкување при Филолошкиот факултет ‚‚Блаже Конески‘‘ од Скопје одржаа мала претстава на учениците од ЕФИС посветена на учењето на францускиот јазик и франкофонијата. Претставата насловена ‚‚ Францускиот е тежок јазик? Не, навистина!‘‘ беше во врска со изговорот…