intervju Veselinka Kovaceva

Интервју Веселинка Ковачева: Децата со солидна основа на својот мајчин јазик многу полесно учат втор јазик

Мајчиниот јазик е  најважниот подарок што може да му се подари на едно дете. Секој ден треба со детето да се зборува на мајчиниот јазик. Тоа е јазикот со кој што секое дете осознава за светот што го опкружува, кој му помага да се ‘’подготви за животот’’ , а родителот е главниот елемент во тој…