CNED – предметна настава (Петто до Деветто одделение)

Нашите ученици од предметната настава ја имаа таа чест, оваа учебна година, да ја започнат во современи нови простории.  Нови училници, училлница по природни науки и училница каде се изучуваат странските јазици.Тоа им овозможува на нашите ученици и гимназијалци да ја следат наставата КНЕД во најдобри можни улсови, придружувани од г-ѓа Сузана Краљевска, одговорна за хуманистичките науки и од г-дин Рафаел Галвез одговорен за природните науки, како и професорите по англиски, македонски и германски јазик.

Програмата КНЕД овозможува учење на далечина преку која учениците ја следат француската образовна програма, призната од француската држава. КНЕД е коплетна, богата и амбиоциозна програма.

Овој начин на учење му овозможува на ЕФИС да ги придружува своите ученици кога некои од нивоата не се сеуште акредитирани.

https://www.cned.fr/