News

Јога во градинка

Учениците од Средна и Голема група од Француската градинка посетуваат часови по Јога. Часовите по јога се прилагодени на нашите најмладии ученици па така на часот тие се запознаваат со техники за правилно дишење, како и вежби за подобрување на концентрацијата.