News

Јасна Милкиќ – асистент/професор во Малата група во француската градинка ЕФИС

Јасна е асистентка/професорка во Малата група во градинката на ЕФИС. ЗА неа градинката и училиштето претставуваат втор дом. 

“Тука сме како едно семејство и се грижиме едни за други, учиме заедно и растеме заедно.” – вели таа.