• (0)2 3083-321 ; 076 496 521
  • info@efis.mk
  • Str. Nikola Parapunov nu.19 Skopje 1000
  • Училишниот проект

    Училишниот проект е резултат на работата на педагошката екипа, чија основна цел е да спроведат активности кои ќе вродат успех кај учениците.

    Нашиот проект за период од 2018-2021: