Училишниот проект

Училишниот проект е резултат на работата на педагошката екипа, чија основна цел е да спроведат активности кои ќе вродат успех кај учениците.

Нашиот проект за период од 2018-2021: