Работно време

Од понеделник до четврток 

08:30-12:00 | 13:30-15:30

12:00 – 13:30 – Пауза за ручек на учениците

Петок

08:30-12:30

Прием на ученици

Секој работен ден од 07:30.

По завршување на наставата за учениците од градинката и училиштето е понудено згрижување (Дневен центар) до 18:00.