• (0)2 3083-321 ; 076 496 521
 • info@efis.mk
 • Str. Nikola Parapunov nu.19 Skopje 1000
 • Писмо од Директорот

  Почитувани родители,

  На прагот на мојата трета година како директор на ЕФИС, влегуваме во двојна фаза на консолидација и новитети.

  И понатаму педагошката екипа треба да работи на силните страни на училиштето, да се зајакне практикувањето на англискиот и мајчиниот јазик, да се продолжи и збогатува обуката на нашите наставници (благодарение на центарот за обука на Зоната на Југоисточна Европа на која припаѓа ЕФИС, обуките во рамките на нашата установа и оние кои се во соработка со Францускиот Институт), да се работи и понатаму на успехот на нашите ученици.

  Нашето училиште мора и понатаму да продолжи да работи на проектите кои се покренати од нашите пратнери, АЕФЕ и МЛФ, како што тоа го правевме и во изминатите години. ЕФИС треба да го заживее своето плодно партнерство со Францускиот Институт и да продолжи да се отвора кон надвор.

  Ќе се залагаме исто така и понатаму да ги следиме педагошките насоки зададени од Министерството за образование на Франција: да се вклучат учениците и родителите во училишниот живот и нашите проекти, да се развива информатиката и да се користат новите алатки….

  Но секогаш приоритет ќе биде успехот на нашите деца, нашите ученици…

  Директор