• (0)2 3083-321 ; 076 496 521
 • info@efis.mk
 • Str. Nikola Parapunov nu.19 Skopje 1000
 • Педагошка екипа

  Прва Мала и Мала Група

  Наставник: Маја РОМЕВА

  Асистент: Јасна МИЛКИЌ

  Средна и Голема Група

  Наставник: Калина Солева

  Асистент: Полисена Алојз-Почепов

  Асистент: Медина Сулејмани