News

“Малиот крадец на зборови”

Активности околу книгата “Малиот крадец на зборови”.

За тоа каква магија и моќ имаат зборовите разговараа учениците од второ одделение заедно со нивната професорка Гордана Јаневска.