• (0)2 3083-321 ; 076 496 521
  • info@efis.mk
  • Str. Nikola Parapunov nu.19 Skopje 1000
  • Македонски и албански јазик за учениците од Прво до Петто одделение

    Учениците имаа настава по мајчин јазик (македонски или албански) 3 часа неделно.

    Настава: Ја следиме официјалната програма на Министерството за образование и наука на Република Северна Македонија