News

Карате во ЕФИС

Учениците во ЕФИС тренираат карате во склоп на училишната програма и часовите по физичко образование.