News

Капуерата во француската градинка на ЕФИС

Капуерата во француската градинка на ЕФИС. Зошто?

Капуерата е одлична активност за #децата: таа учи на дисциплина и дружељубивост, ја стимулира чувствителноста, ја развива координацијата, придонесува да се развие љубовта кон музиката, ја поттикнува самостојноста и ја зголемува љубопитноста за друга култура. Капуерата им овозможува на децата поголеми од три години да ги пронајдат движењата од најраната возраст: лазат, одат на колена, подготвувајќи се за нови телесни искуст