News

Калина Солева Героска – професорка во Средна и Голема група во француската градинка ЕФИС

Калина е професорка во Средната и Големата група во француската градинка. За овие групи таа вели:

“Оваа група на ученици има активности од сите области. Работиме на развој на јазикот, математиката, ликовното и музичкото образование, како и спортот. Активностите ги спроведуваме на игровит начин и децата се заинтересирани да учат за се’. Индивидуалниот пристап му овозможува на секое дете да напредува по сопствен ритам.” – додава Калина.