News

Исцртување на вертикални и хоризонтални линии во Мала група

Учениците од Мала група учат да исцртуваат хоризонтални и вертикални линии со помош на темперни бои и играчка-кола. На тој начин, уште од најмала возраст кај децата се поттикнува развојот на фината моторика.