News

Ива Милашиновиќ – професорка по француски како странски јазик во ЕФИС

“Секој час по француски јазик за учениците кои не го зборуваат јазикот се трудам да го направам различен и интересен.  Користам многу материјали, модерна технологија како таблети и компјутери. Заедно со учениците спремаме различни видови на проекти. Учениците истражуваат за Франција и за брзо време го учат јазикот.” – вели Ива, нашата професорка по француски како странски јазик.