News

ЕФИС – Француска градинка создадена според педагошки модел

Француската градинка е создадена според педагошки модел и не е од згрижувачки карактер. 

Таа ја вклучува првата фаза т.н фаза на рано учење која им овозможува на учениците да ја изградат основата која понатаму ќе биде проширена во основното училиште и која ќе им овозможи пристап кон тријазичноста на крајот од нивното учење во ЕФИС, а потоа ќе им отвори многу нови врати за успех.