News

ЕФИС – Основно училиште акредитирано од Министерството за образование на Р.Франција

Основното училиште прима деца на возраст од 6 до 11 години.

Покрај на расудувањето и интелектуалната рефлексија се придава значење и на набљудувањето, истражувањето, смислата за уметност, моториката и спортот, креативноста.

Наставата се одвива на француски јазик и е во согласност со програмата на Министерството за образование на Република Франција.