News

Европски ден на јазиците во ЕФИС

Учениците од Петто одделение со радост ги споделуваат нивните неделни активности по повод Европскиот ден на јазиците: квизови, проекти, дискусии…