News

Денови на наука во предметна настава

По повод Деновите на наука, нашите ученици ”хемичари” од предметна настава имаа можност да ја тестираат киселоста на супстанци од секојдневниот живот со помош на Лакмусова хартија по предметот Хемија.