News

Гордана Јаневска – професорка во второ одделение во ЕФИС

Гордана е професорка во второ одделение во ЕФИС.
За неа соработката со нејзините ученици и нивните родители е многу важна затоа што придонесува во развојот на вештини и знаења кај децата.
„Нашето училиште нуди богата педагошка програма акредирирана од француското министерство за образование. Имаме индивидуален пристап во работа, поточно работиме со мали групи до највеќе 15 ученица, што значи дека наставата е поефикасна.“ – изјавува таа за работата на училиштето.