Администрација

Француското Интернационално Училиште од Скопје е координирано и водено од Директор кој е назначен од Министерството за образование на Република Франција.

Педагошки директор                  

Пјер Жименез

Административен и финансиски директор

Билјана Зашаровска-Кракутовска

info@efis.mk Телефон: 02/3083-321  Мобилен: 076/496-521

Маркетинг и комуникација

Марија Наумова-Најдовска        

info@efis.mk